Скласти розповідь про економічне життя середніх містза поняттями : цех, гільдія, михварство, майст, магдебурське право?

История | студенческий

Скласти розповідь про економічне життя середніх міст

за поняттями : цех, гільдія, михварство, майст, магдебурське право.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Gluzdova77 20 мая 2024 г., 14:34:46

У середніх містах економічне життя було тісно пов'язане з рядом понять, що визначали структуру та розвиток громади.

Цехи та гільдії створювали основу майстерності та обміну досвідом серед ремісників, що сприяло розвитку різноманітних ремесел.

Майстри, використовуючи майстерність та цехові зв'язки, розвивали магдебурське право - систему господарювання, що базувалася на власності та правах місцевої громади.

Магдебургське право стимулювало економічний розвиток, заохочуючи підприємницьку ініціативу та обмін товарами.

Михварство відігравало важливу роль у забезпеченні стабільності та порядку в середньовічних містах, адже місцева влада спільно з підприємцями контролювала економічні питання.

Така взаємодія дозволяла забезпечити певний рівень захисту інтересів спільноти.

У цілому, ці елементи формували складний, але добре організований економічний ландшафт середньовічних міст, сприяючи їхньому розвитку та процвітанню.

Laliosinovr 31 янв. 2024 г., 07:31:50 | 5 - 9 классы

СРОЧНООСкласти історичну хронологічну таблицю"Руїни" з поділом на подіїЛівобережжя та Правобережжя?

СРОЧНОО

Скласти історичну хронологічну таблицю

"Руїни" з поділом на події

Лівобережжя та Правобережжя.

40б.

Kira65 5 мар. 2024 г., 10:53:17 | 5 - 9 классы

10 балов ?

10 балов !

Что такое феодальная лестница турниры натуральное хозяйство гильдия оброк цех десятина инквизиция индульгенция 10 балов !

Sonia1503200088 2 февр. 2024 г., 13:39:41 | студенческий

Скласти кросворд на тему Цивілізація стародавнього сходу?

Скласти кросворд на тему Цивілізація стародавнього сходу.

Veronikapashko 15 февр. 2024 г., 16:13:59 | 5 - 9 классы

Почему и стоило ли отменять крепостное право?

Почему и стоило ли отменять крепостное право?

Ilarusk475 27 янв. 2024 г., 10:29:47 | 5 - 9 классы

Укладіть коротку розповідь за однією з визначених тем ( одне на вибір ) - Кий, Щек, Хорив - гуни, готи - Йордан, Тацит - Республіка, вето, патриції, - плебеї, римське право,диктатор, сенат - Пантеон, ?

Укладіть коротку розповідь за однією з визначених тем ( одне на вибір ) - Кий, Щек, Хорив - гуни, готи - Йордан, Тацит - Республіка, вето, патриції, - плебеї, римське право,

диктатор, сенат - Пантеон, християнство.

DenVert447 25 февр. 2024 г., 13:24:43 | 10 - 11 классы

Крестьянепожилоефеодализм трактымагистрат Гостинецшляхта сословие бурмистрпоместьеюридика рядовичинепохожие крестьяне местечкогородская лава войтвотчиназемская старинамагдебургское правопартаччелядьаг?

Крестьяне

пожилое

феодализм тракты

магистрат Гостинец

шляхта сословие бурмистр

поместье

юридика рядовичи

непохожие крестьяне местечко

городская лава войт

вотчина

земская старина

магдебургское право

партач

челядь

аграрный кризис духовенство

ярмарка цех дым фольварк

скарбовая комиссия

ВОЛОка

пустоши

мануфактура волочная помера

Гильдия Гость похожие крестьяне

специализация

громада крепостное право

Мещане​.

Natalyaborisov 14 мар. 2024 г., 08:24:34 | 1 - 4 классы

Скласти історичний портрет видатної української жінки?

Скласти історичний портрет видатної української жінки.

Fenakli 10 янв. 2024 г., 23:31:35 | 5 - 9 классы

(СРОЧНО СРОЧНО?

(СРОЧНО СРОЧНО!

)

Тема : Середньовічні школи та університети

Скільки університетів існувало в Європі наприкінці 15 ст?

Які факультети існували в університеті?

Яке було життя середньовічного студента?

Анна2187 1 февр. 2024 г., 09:07:41 | 10 - 11 классы

Права свободы манифеста 17 октября 1905?

Права свободы манифеста 17 октября 1905.

Софья987 27 февр. 2024 г., 02:04:54 | 5 - 9 классы

Оберіть зайве поняття :республікатираніямонархіядиктатура?

Оберіть зайве поняття :

республіка

тиранія

монархія

диктатура.

Yliyalogledi 20 мар. 2024 г., 17:41:03 | 5 - 9 классы

Какими правами были наделены пэриэки?

Какими правами были наделены пэриэки?

На этой странице вы найдете ответ на вопрос Скласти розповідь про економічне життя середніх містза поняттями : цех, гільдія, михварство, майст, магдебурське право?. Вопрос соответствует категории История и уровню подготовки учащихся студенческий классов. Если ответ полностью не удовлетворяет критериям поиска, ниже можно ознакомиться с вариантами ответов других посетителей страницы или обсудить с ними интересующую тему. Здесь также можно воспользоваться «умным поиском», который покажет аналогичные вопросы в этой категории. Если ни один из предложенных ответов не подходит, попробуйте самостоятельно сформулировать вопрос иначе, нажав кнопку вверху страницы.