История - Вопросы и ответы

San227 11 июн. 2024 г., 10:21:16 | 5 - 9 классы

Олімпійські ігри?

Олімпійські ігри.

Стародавня Греція.

Kovaroma2 11 июн. 2024 г., 09:12:48 | 10 - 11 классы

Помогите пожалуйста нужна ваша помощь в задании даю 30 балов ​?

Помогите пожалуйста нужна ваша помощь в задании даю 30 балов ​.

Lazarcukalina 11 июн. 2024 г., 08:47:49 | 10 - 11 классы

Задание № 3?

Задание № 3.

Прочитайте предложенный материал и назовите три основных последствия деколонизации.

Сделайте вывод о проблемах дальнейшего развития бывших колоний

даю 100 баллов ​.

Imaykinaw 11 июн. 2024 г., 08:20:38 | 10 - 11 классы

Пожалуйста, Очень СРОЧНО?

Пожалуйста, Очень СРОЧНО!

Охарактеризуйте основні битви 1915 – 1916 р.

Р.

Умница419 11 июн. 2024 г., 08:17:44 | 5 - 9 классы

Срочно?

Срочно!

Задание 2.

Nika3553467435664 11 июн. 2024 г., 08:13:46 | 5 - 9 классы

История 6 классс олимпиада это срочнооо помогите если не трудно?

История 6 классс олимпиада это срочнооо помогите если не трудно.

Koshehka 11 июн. 2024 г., 07:43:56 | 5 - 9 классы

Які держави становили найбільшу небезпеку для Іспанії в період правління Карла V?

Які держави становили найбільшу небезпеку для Іспанії в період правління Карла V?

PrimorskiyVL 11 июн. 2024 г., 07:40:22 | студенческий

6 Визначте за уривком джерела, хто був ініціатором здійснення описаних реформ?

6 Визначте за уривком джерела, хто був ініціатором здійснення описаних реформ.

«Установити, що управління промисловістю і будівництвом повинно здійснюва

тися за територіальним принципом на основі економічних адміністративних районів.

Для управління промисловістю і будівництвом у кожному адміністративному

районі утворюється рада народного господарства.

У зв'язку з перебудовою управління.

Скасувати наступні загальносоюзні мініс

терства (список із 10 міністерств)».

​.

Makskik2 11 июн. 2024 г., 05:25:05 | 5 - 9 классы

Срочно?

Срочно.

Відмінність китайської цивілізації від європейської.

Valenko260 11 июн. 2024 г., 05:17:39 | 10 - 11 классы

Почему жители английских колоний в Америке стали выступать противвласти английского правительства?

Почему жители английских колоний в Америке стали выступать противвласти английского правительства?

​.

Nicenicenicenicenice 11 июн. 2024 г., 05:12:42 | 5 - 9 классы

Помогите пожалуйста?

Помогите пожалуйста!

Цитаты из рассказа Муму к эти словам надо цитаты подобрать

1.

Сила

2.

Трудодюбие

3.

Достоинство

4.

Терпение

5.

Доброта

6.

Умение Любить

7.

Честность

​.

Lianakoroleva 11 июн. 2024 г., 03:57:26 | 10 - 11 классы

1) У чому Полуботок звинувачує царську владу?

1) У чому Полуботок звинувачує царську владу?

2) Які утиски українського населення згадуються у промові?

3) Яке право українського народу Полуботок уважає найголовнішим?

Як ви думаєте,

чому?

4) Складіть порівняльну характеристику І Скоропадського та П.

Полуботка (внутрішня та зовнішня політика).

Сбудется 11 июн. 2024 г., 03:14:31 | 5 - 9 классы

Поясніть (обширно) причини та передумови політичного роздроблення Русі - України?

Поясніть (обширно) причини та передумови політичного роздроблення Русі - України.

(Особливо сконцентруйтесь на тому як цьому сприяли зміна законів престолонаслідування, що здійснив Ярослав Мудрий).

Alsu150304 11 июн. 2024 г., 03:04:09 | 5 - 9 классы

Составить средневековую карту Европы(XV век)?

Составить средневековую карту Европы(XV век).

Алина3244 11 июн. 2024 г., 00:50:57 | 5 - 9 классы

(4) Чем отличались вожди охотников и собирателей от вож -дей земледельцев и скотоводов?

(4) Чем отличались вожди охотников и собирателей от вож -

дей земледельцев и скотоводов?

Чем вожди отличались от простого народа?

Чем рабы отличались от простого народа?

​.

Макс89500 10 июн. 2024 г., 23:45:33 | 5 - 9 классы

У грюндвальській битві було завдано поразки?

У грюндвальській битві було завдано поразки?

​.

Meks1 10 июн. 2024 г., 23:22:33 | 5 - 9 классы

Сходства и отличия занятий восточных славян от занятий угров?

Сходства и отличия занятий восточных славян от занятий угров.

Аня403 10 июн. 2024 г., 22:23:36 | 5 - 9 классы

Найдите координаты вектора ab и его длину, если a ( - 1 ; - 3) b( - 7 ; 5)?

Найдите координаты вектора ab и его длину, если a ( - 1 ; - 3) b( - 7 ; 5).

Sashkatypit 10 июн. 2024 г., 22:09:29 | 5 - 9 классы

Браво?

Браво!

Какое название дали Америке первооткрыватели XV века?

1) Красная земля 2) Новый свет Ответьте 1 или 2.

Asemmedeuhair20 10 июн. 2024 г., 21:15:29 | студенческий

Как появилась художественная исскуства у древнейших людей ?

Как появилась художественная исскуства у древнейших людей ?

​.